• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia kultowego modelu Ford Mustang.

Pragniemy powiedzieć zdanie w czasie przeszłym? Musimy użyć jednego z czasów gramatycznych, które przedstawiają przeszłość. Niemniej jednak tych czasów jest kilka, a każdy jest dopasowany do sytuacji. Czynność mogła być wykonana raz oraz jej skutek nie jest widoczny do dziś, a czynność mogła trwać przez dłuższy moment czy też jej efekty są zauważalne do dziś. Takimi prawami kierują się czasy przeszłe. Angielski oferuje nam jeszcze znacznie więcej powodów do zadumy. Chodzi o to, że nauka języków potrzebuje od nas znajomości nie wyłącznie czasu przeszłego, ale także oraz teraźniejszego oraz przyszłego, co zezwoli oferować ANCHOR. Dochodzi do tego strona bierna i inne gramatyczne zagadnienia. W owym czasie powinniśmy już ingerować w tłumaczenia i uwidoczniać, że jest to dla nas niezmiernie potrzebne. Bez tego nie ułożymy zdania, jakie ma być poprawne pod względem gramatycznym, a poprawność jest wymagana. W przeciwnym razie nasze zdania mogą utracić sens lub nie pozostaną prawidłowo zrozumiane. Wskutek tego gramatyka dba o ich poprawność, a nauczyciel potwierdza wiedzę ucznia z tego obrębu.

1. Dowiedz się więcej

2. Sprawdź teraz

Ekskluzywne samochody: Lamborghini vs. Ferrari.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.