• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuka podróżowania z dziećmi

Studnie są w stanie być przeróżne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały adekwatnie rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie muszą mieć trafną głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z pierścieni betonowych bądź też z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni gorzów wielkopolski. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia poprawnego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru słusznej ilości wody.

1. Zobacz teraz

2. Kliknij dla szczegółów

Najlepsze miejscówki na surfowanie w Polsce

Categories: Turystyka

Comments are closed.